2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editors Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process

Theory of Probability and Mathematical Statistics
(Teoriya imovirnostey ta matematychna statystyka)Volume 94


І. М. Боднарчук
Хвильове рівняння зі стохастичною мірою (PDF),  1-15


І. І. Гарко, Р. О. Нікіфоров, Г. М. Торбін
Про G-ізоморфізм ймовірнісних та розмірнісних теорій розкладів дійсних чисел та фрактальну довірчість систем покриттів (PDF),  16-35


М. С. Герич
Розподіли перестрибків для майже напівнеперервних процесів, заданих на ланцюгу Маркова (PDF),  36-49


Голомозий В.
Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти (PDF),  50-59


Б. В. Довгай, І. К. Мацак
Про дубльовану систему з відновленням (PDF),  60-72


Meriem Bel Hadj Khlifa, Yuliya Mishura, Mounir Zili
Asymptotic properties of non-standard drift parameter estimators in the models involving fractional Brownian motion (PDF),  73-84


X. В. Кобилич, Л. М. Сахно
Точкові процеси керовані складними процесами Пуассона (PDF),  85-92


C.В. Кучук-Яценко, Ю. С. Мішура, Є. Ю. Мунчак
Застосування числення Маллявена до точного і наближеного оцінювання опціонів на акції зі стохастичною волатильністю (PDF),  93-115


М. М. Луз, М. П. Моклячук
Мінімаксна інтерполяція випадкових процесів зі стаціонарними приростами за спостереженнями з шумом (PDF),  116-129


С. Я. Махно
Диффузионньїе процессьі в композитних средах (PDF),  130-142


В. М. Радченко, Я О. Стефанська
Перетворення Фур’є загальних стохастичних мір (PDF),  143-149


Н. В. Трошкі
Оцінки супремумів норм відхилення однорідного та ізотропного випадкового поля від його моделі (PDF),  150-172


Р. Є. Ямненко
Про розподіл супремуму гама-відображеного випадкового процесу із вхідним процесом із деяких просторів Орліча експоненційного типу (PDF),  173-188