2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editors Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process

Theory of Probability and Mathematical Statistics
(Teoriya imovirnostey ta matematychna statystyka)Volume 93


Козаченко Ю., Мiшура Ю., Самойленко І.
Володимир Семенович Королюк (до 90-річчя від дня народження),  1-3


Василик О., Мiшура Ю., Моклячук М.
Козаченко Юрій Васильович (до 75-річчя від дня народження),  4-6


Боднарчук І., Шевченко Г.
Рівняння теплопровідності в багатовимірній області із загальною стохастичною мірою,  7-21


Голомозий В., Карташов М.
Максимальне склеювання та V-стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова,  22-33


Іванов О., Орловський І.
Асимптотичні властивості М-оцінок параметрів нелінійної регресії з випадковим шумом, що має сингулярний спектр,  34-49


В.Іванов О., Приходько В.
Асимптотичні властивості оцінки Ібрагімова параметра спектральної щільності вмпадкового шуму в нелінійній моделі регресії,  50-66


Iльєнко М.
Уточнення умов збiжностi майже напевно рядів багатовимiрних регресiйних послiдовностей,  67-74


Козаченко Ю., Розора І.
Про корелограмні оцінки імпульсних перехідних функцій,  75-86


Королюк В., Самойленко І.
Проблема великих відхилень для процесів випадкової еволюції,  87-94


Kotsiuba І., Mazur S.
On the Asymptotic and Approximate Distributions of the Product of an Inverse Wishart Matrix and a Gaussian Random Vector,  95-104


Лiвiнська Г.
Гранична теорема для немарковських багатоканальних мереж в перевантаженому режимi функцiонування,  105-114


Майборода Р., Сугакова О.
Адаптивний тест для перевірки рівності математичних сподівань за спостереженнями із суміші,  115-126


Мiшура Ю., Мунчак Є.
Швидкiсть збiжностi цiн опцiонiв при дискретизацiї геометричного процесу Орнштейна-Уленбека бернуллiєвськими стрибками цiн акцiй,  127-141


Моклячук М., Сідей М.
Інтерполяція стаціонарних послідовностей, що спостерігаються з шумом,  142-155


Ferreira M.
Estimating multivariate extremal dependence: a new proposal,  156-162


Шкляр С.
Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. II,  163-180