2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editors Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process

Theory of Probability and Mathematical Statistics
(Teoriya imovirnostey ta matematychna statystyka)Volume 92


Кузнєцов М.Ю., Леоненко М.М., Мішура Ю.С.
Ігор Миколайович Коваленко (до 80-річчя від дня народження),  1-5


Єрмольєв Ю.М., Іванов О.В, Козаченко Ю.В.
Павло Соломонович Кнопов (до 75-річчя від дня народження),  6-8


Боднарчук С.В., Іваненко Д.О.
Оцінка ефективності методу оцінювання в статистичних моделях, керованих шумом Леві,  9-22


Голомозий В.В., Карташов М.В., Карташов Ю.М.
Вплив стрес-фактору на нетто-премію при страхуванні життя вдівця. Доведення,  23-27


Ібрагім М.Х., Торбін Г.М.
Про ймовірнісний підхід до DP-перетворень та довірчості систем покриттів для обчислення розмірності,  29-40


Карташов М.В.
Асимптотика розподілу марковських моментів неоднорідних ланцюгів Маркова, та її застосування у дискретній моделі Крамера-Лундберга,  41-60


Козаченко Ю.В., Млавець Ю.Ю.
Застосування теорії просторів F_\psi(\Omega) для обчислення кратних інтегралів методом Монте-Карло,  61-70


Королюк Д.В.
Мультиваріантні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією і еквілібріумом,  71-78


Кукуш О.Г., Царегородцев Я.В.
Збіжність оцінок у поліноміальній функціональній моделі з похибками вимірювання,  79-88


Кулініч Г.Л., Кушніренко С.В, Мішура Ю.С.
Гранична поведінка функціоналів від процесів дифузійного типу,  89-102


Майборода Р.Є., Хізанов В.Г.
Модифікація оцінки Каплана-Мейєра для моделі сумішей зі змінними концентраціями,  103-109


Мішура Ю.С., Мунчак Є.Ю.
Швидкість збіжності цін опціонів з використанням методу псевдомоментів,  110-114


Моклячук М.П., Остапенко В.І.
Мінімаксна інтерполяція гармонізованих послідовностей,  125-136


Шкляр С.В.
Вироджена асимптотична нормальність оцінки у моделі оцінювання конічних перерізів. І,  137-150


Яневич Т.О.
L_p-критерії про вигляд коваріаційної функції випадкової послідовності,  151-160