2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editors Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process

Theory of Probability and Mathematical Statistics
(Teoriya imovirnostey ta matematychna statystyka)Volume 91


Bodnar T., Mazur S., Y. Okhrin
Distribution of the product of singular Wishart matrix and normal vec¬tor,  1-14


Голомозий В., Kapmaшов М.В.
Максимальне склеювання та стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова,  15-25


Доронін О.
Адаптивне оцінювання у семіпараметричній моделі суміші,  26-37


Затула Д. Козаченко Ю.
Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів F^(fi) випадкових величин,  38-54


Іванов О., Москвичова К.
Асимптотична нормальність корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії,  55-63


Королюк Д.
Бінарні статистичні експерименти з наполегливою нелінійною регресією,  64-73


Куликов А.,. Малих Н.
Вогнутость функции выплат свинг опциона в биномиальной модели,  74-85


Кучук-Яценко С., Мішура Ю.
Слабка збіжність “грецьких” символів для цін опціонів європейського типу: від дискретного часу до неперервного,  86-96


Макогін В.
Асимптотичні властивості інтегральних функціоналів від дробових броунівських полів,  97-106


Мацак І.
Про лічильний процес у схемі максимуму,  107-120


Мішура Ю., Рагуліна О., Строєв О.
Аналітичні властивості ймовірності небанкрутства в моделі ризику з додатковими надходженнями коштів,  121-132


Працьовитий М., Савченко І.
Розподіли випадкових неповних сум знакододатного ряду з нелінійною властивістю однорідності,  133-142


Працьовитий М., Хворостіна Ю.
Випадкова величина, символи L-зображення якої мають марківську залежність,  143-153


Радченко В.
Інтегральні рівняння із загальною стохастичпою мірою,  154-163


Тимошкевич Т.
Нерівність Пуанкаре та логарифмічна нерівність Соболева для сферично цензурованої гауссової міри,  164-173


Трошкі В.
Обмежені властивості ізометрії для матриць, елементи яких є випадкові величини з певних просторів Орліча,  174-183