2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970


Archive

About   Editors Board   Contacts   Template   Publication Ethics   Peer Review Process

Theory of Probability and Mathematical Statistics
(Teoriya imovirnostey ta matematychna statystyka)Volume 90


Abu-Shanab R., Veretennikov A.
On asymptotic Borovkov-Sakhanenko inequality with unbounded parameter set,  1-12


Банна О., Мішура Ю., Шкляр С.
Наближення вінерівського процесу інтегралами від степеневих функцій зі сталим показником за дробовим броунівським рухом,  13-21


Ганниченко Ю.
Оцінка швидкості збіжності послідовності адитивних функціоналів від різницевих апроксимацій багатовимірного дифузійного процесу,  22-38


Голомозий В.
Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова,  39-51


Горбач Т.
Оцінювання параметрів суміші двох симетричних розподілів за зміщеною вибіркою,  52-63


Доронін О.
Нижня межа матриці розсіяння для семіпараметричного оцінювання у моделі суміші,  64-76


Іванов О., Москвичова К.
Статистичний асимптотичний розклад корелограмної оцінки коваріаційної функції випадкового шуму в нелінійній моделі регресії,  77-90


Королюк Д.
Двокомпонентні бінарні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією,  91-101


Кулініч Г., Кушніренко С., Мішура Ю.
Асимптотична поведінка інтегральних функціоналів мартингального типу від нестійких розв'язків стохастичних диференціальних рівнянь,  102-112


Логачев А.
Большие уклонения для решений одномерных уравнений Ито,  113-122


Масол В., Слободян С.
Нормальний граничний розподіл нормованого числа сторонніх розв'язків сумісної системи нелінійнихвипадкових рівнянь над полем GF(2),  123-134


Мацак І.
Про однолінійну систему масового обслуговування з втратами,  135-141


Мельник С.
Сравнение решений стохастических параболических уравнений с поглотителем,  142-154


Семєйко М. Г.
Моментні міри змішаних емпіричних випадкових точкових процесів і маркованих точкових процесів в компактних матричних просторах. 2,  155-195


Трошкі Н.
Точність та надійність моделі гауссового однорідного та ізотропного випадкового поля у просторі L_p(T), p>=1,  161-176


Хусанбаев Я.
О сходимости последовательности почти критических ветвящихся процессов с иммиграцией,  177-181


Юрачківський А.
Збіжність стохастичних інтегралів до неперервного локального мартингала з умовно незалежними приростами,  182-195