PROGRAM COMMITTEE


Honorary Co-Chairs: V. Korolyuk, P. Knopov, Yu. Kozachenko

Co-Chairs: Yu. Mishura, G. Torbin

Program committee members: W. Bock, H.-J. Engelbert, M. Grothaus, P. Imkeller, A. Ivanov, A. Kochubei, Yu. Kondratiev, V. Koshmanenko, K. Kubilius, A. Kukush, A. Kulik, N. Kuznetsov, E. Lebedev, N. Leonenko, N. Limnios, R. Maiboroda, E. Orsingher, M. Podolskij, M. Rásony, R. Schilling, L. Stettner


ORGANIZING COMMITTEE


Co-Chairs: V. Martynyuk, M. Gorodnii, M. Pratsiovytyi

Organizing committee members: I. Bodnarchuk, O. Chernova, V. Golomoziy, O. Hopkalo, T. Ianevych, S. Lohvinenko, T. Moklyachuk, R. Nikiforov, O. Ragulina, K. Ralchenko, L. Sakhno, O. Vasylyk, V. Zubchenko