Organizing Committee


Co-Chairs:

Yu. Mishura, Yu. Kozachenko

Organizing committee members:

M. Gorodnii, O. Iksanov, P. Knopov, Yu. Kondratiev, N. Kuznetsov, E. Lebedev, R. Maiboroda, O. Nakonechnyi, M. Pratsiovytyi, V. Radchenko, L. Sakhno, G. Shevchenko, O. Stanzhitskyi, G. Torbin, I. Bodnarchuk, O. Borisenko, V. Golomozyi, T. Moklyachuk, O. Ragulina, K. Ralchenko, O. Vasylyk, V. Zubchenko.