Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Дмитро ЗатулаКонференції

 • Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу, Івано-Франківськ, Україна (2016)
  Назва доповіді: Про розподiл пiвнорм Lp(Ω) процесiв у просторах Гельдера
 • Мiжнародна наукова математична конференцiя "Методика викладання та методи дослiдження в математицi", Берегове, Україна (2016)
  Назва доповіді: Оцiнки розподiлу пiвнорм випадкових процесiв у просторах Гьольдера
 • Probability, Reliability and Stochastic Optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
  Назва доповіді: Lipschitz conditions for random processes from Lp(Ω) spaces of random variables
 • Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу, Івано-Франківськ, Україна (2015)
  Назва доповіді: Умови Лiпшиця для випадкових процесiв з просторiв Lp(Ω) випадкових величин
 • XIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна - 2015", Київ, Україна (2015)
  Назва доповіді: Оцiнки для розподiлiв норм випадкових процесiв з банахових просторiв Fψ(Ω)
 • П'ятнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, Київ, Україна (2014)
  Назва доповіді: Умови Лiпшиця для випадкових процесiв з банахових просторiв Fψ(Ω) випадкових величин
 • International conference "Education and Science and their Role in Soc. and Ind. Progr. of Society", Kyiv, Ukraine (2014)
  Назва доповіді: Lipschitz conditions for random processes from Banach spaces Fψ(Ω)

Публікації

   • Статті
    • 2015
     • Zatula D. "Estimates for the distribution of semi-norms of Lp(Ω) processes in Hölder spaces". Journal of Applied Mathematics and Statistics, Vol. 2(1), pp. 9 - 20, - 2015 Зовнішнє посилання
     • Затула Д.В. "Про розподiл норм випадкових процесiв у просторах Гельдера". Науковий вiсник Ужгородського нацiонального унiверситету. Серiя: матем. i iнформ., Т. 26, pp. 54 - 64, - 2015
     • Zatula D. "Lipschitz conditions for random processes from Lp(Ω) spaces of random variables". Journal of Classical Analysis, Vol. 6(1), pp. 59 - 72, - 2015 Зовнішнє посилання
     2014
     • Затула Д.В., Козаченко Ю.В. "Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів Fψ(Ω) випадкових величин ". Доповіді Національної академії наук України. 2014, No.9, pp. 19 - 24, - 2014
     • Затула Д.В., Козаченко Ю.В. "Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів Fψ(Ω) випадкових величин ". Теорія ймовірностей та математична статистика, No. 91, pp. 38 - 54, - 2014 Зовнішнє посилання
     2013
     • Затула Д.В. "Модулi неперервностi випадкових процесiв з просторiв Орлiча випадкових величин, визначених на iнтервалi". Вiсник Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. Серiя: фiзико-математичнi науки, No. 2, pp. 23 - 28, - 2013

    Прізвище: Затула
    Ім'я, побатькові: Дмитро
    Дата народження:
    Очолювана посада:
           Інженер-математик I категорії кафедри теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики