Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теории вероятностей,
статистики
и актуарной математики

Механико-математический
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Татьяна Александровна Яневич


Преподаваемые курсы:

Название курсаСпециальностьГод обучения
Дискретная математика и комбинаторный анализСтатистика Бакалавр - 1
Дополнительные разделы теории вероятностейСтатистика Математика Бакалавр - 3
Планирование выборочных обследованийСтатистика Актуарная и финансовая математика Бакалавр - 4
выборочные обследованияАктуарная и финансовая математика Магистр - 1
выборочные обследованияАктуарная и финансовая математика Магистр - 1
Моделирование случайных процессов. Диффузионные процессы, процессы Леви и дробные процессыСтатистика Магистр - 1
Выборочные обследованияСтатистика Магистр - 2
Моделирование случайных процессов. Диффузионные процессы, процессы Леви Актуарная и финансовая математика Магистр - 2
Моделирование случайных процессов. Диффузионные процессы, процессы Леви и дробные процессыСтатистика Магистр - 2


Образование:
 • Кандидат физико-математических наук, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2005. Тема диссертации: "Случайные процессы в функциональных пространствах Орлича"
 • Магистр математики, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2001
 • Бакалавр математики, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 2000
Область исследований и научные интересы:
 • теория вероятностей
 • математическая статистика
 • теория случайных процессов
 • пространства Орлича
 • выборочные исследования

Конференции


  Џубликации

   • Учебники и учебные пособия
    • Василик О.І., Яковенко (Яневич) Т.О "Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень.". Видавництво Київського університету, 208 p. - 2010

   • Статьи
    • 2017
     • Tetiana O. Ianevych, Yuriy V. Kozachenko, Viktor B. Troshki "Goodness-of-fit tests for random sequences incorporating several components". Random Operators and Stochastic Equations , Vol.25, Iss.1 pp. 1 - 10, - 2017
     2015
     • Яневич Т.О. "Моделювання даних з великою кількістю нулів при обстеженні капітальних інвестицій України". Вісник Київського національно-го університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, - 2015
     • Яневич Т.О. "Lp-критерії про вигляд коваріаційної функції випадкової послідовності". Теорія ймовірностей та математична статистика, - 2015
     2014
     • Василик О.І., Яневич Т.О, "Використання моделей у вибіркових обстеженнях". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. , - 2014
     2013
     • Ianevych, T.O., Kozachenko, Yu.V. "Some goodness of fit tests for random sequences". Lithuanian journal of statistics – Issue. 52, № 1. , - 2013 Зовнішнє посилання
     2012
     • Дзямко, В.Й., Яневич Т.О. "Збіжність за ймовірністю розкладів деяких випадкових процесів за поліномами Лежандра". Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат. Науки– № 4, - 2012
     • Гончар О.В., Яневич Т.О., "Питання використання інформації попередніх спостережень при проведенні вибіркових обстежень". Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. К.: НАСОА – Вип. 11., - 2012
     2010
     • Каменщикова О., Яневич Т.О. "Апроксимація Lp – процесів". Теорія ймовірностей та математична статистика. № 83, - 2010
     • Козаченко Ю.В., Яковенко (Яневич) Т.О. "Критерій перевірки гіпотези про вигляд коваріаційної функції стаціонарної гаусової випадкової послідовності. ". Вісник Ужгородського університету. -№ 20., - 2010
     • Гончар О.В., Яковенко (Яневич) Т.О. "Оцінювання показників малих підприємств за доменами.". Статистика України. - № 3 (50)., - 2010
     • Гончар О.В., Яковенко (Яневич) Т.О "Напрями підвищення надійності показників структурного обстеження малих підприємств за доменами.". Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць – К.: НАСОА. – Вип. 6., - 2010
     2009
     • Яковенко Т. "Моделювання випадкових послідовностей в рівномірній нормі та нормі Lp". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 2, - 2009
     • Василик О., Козаченко Ю., Яковенко Т. "Моделювання стаціонарних випадкових послідовностей". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 1, - 2009
     • Ямненко Р.Є., Яковенко (Яневич) Т.О. "Швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальненого накопичувального процесу Орнштейна-Уленбека.". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 4., - 2009
     2008
     • Yakovenko (Ianevych) T.O., Yamnenko R.Ye "Generalized fractional Brownian motion in Orlicz spaces". Theory ofStochastic Processes. – 14(30). - № 3-4, - 2008
     2007
     • Yakovenko Tetyana "Stationary processes in functional spaces $L_q({R})$.". Theory Stoch. Process. 13, No. 29, Part 4, pp. 210 - 218, - 2007 Зовнішнє посилання
     • T. Yakovenko "Stochastic processes in some Besov spaces". Theory of Stochastic processes, vol. 13(29), №1-2, pp. 308 - 315, - 2007
     2006
     • Козаченко Ю.В. Яковенко Т.О. "Випадкові процеси в просторах Соболєва-Орліча". УМЖ, Т 58, N 10, - 2006

    Фамилия: Яневич
    Имя, отчество: Татьяна Александровна
    Дата рождения: 14 апреля 1979
    Место рождения: г. Богуслав Киевской области
    Гражданство: Украина
    Адрес:
           Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics,
           Mechanics and Mathematics faculty,
           Taras Shevchenko Kyiv National University
           64, Volodymyrska, Kyiv, 01033, Ukraine
    E-mail: yata452@univ.kiev.ua
    Тел.: (+380-44) 259-03-92
    Факс: (+380-44) 259-03-92
    Владение языками:украинский, русский, английский
    Занимаемая должность:
           доцент кафедры теории вероятностей, статистики и актуарной математики