Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Department of Probability Theory,
Statistics
and Actuarial Mathematics

Mechanics and Mathematics
faculty

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Tetyana Yanevych


Courses taught:

Course nameSpecialityYear of study
Discrete mathematics and combinatorial analysisStatistics Bachelor - 1
Planning sample surveysStatistics Actuarial and Financial Mathematics Bachelor - 4
The sample surveyActuarial and Financial Mathematics Master - 1
The sample surveyActuarial and Financial Mathematics Master - 1
Simulation of random processes. Diffusion processes, Lévy and fractional processesStatistics Master - 1
Survey samplingStatistics Master - 2
Simulation of random processes. Diffusion processes, LévyActuarial and Financial Mathematics Master - 2
Simulation of random processes. Diffusion processes, Lévy and fractional processesStatistics Master - 2


Education:
 • Candidate of Science (Ph.D.) in Physics and Mathematics, Kyiv National Taras Shevchenko University, 2005. Thesis title: Stochastic Processes in Functional Orlicz Spaces
 • Master degree in Mathematics, Kyiv National Taras Shevchenko University, 2001
 • Bachelor degree in Mathematics, Taras Shevchenko Kyiv National University, 2000
Areas of research and interest:
 • probability theory
 • mathematical statistics
 • theory of stochastic processes
 • Orlicz spaces
 • Survey Sampling

Conferences


  Publications

   • Textbooks and tutorials
    • Василик О.І., Яковенко (Яневич) Т.О "Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень.". Видавництво Київського університету, 208 p. - 2010

   • Articles
    • 2017
     • Tetiana O. Ianevych, Yuriy V. Kozachenko, Viktor B. Troshki "Goodness-of-fit tests for random sequences incorporating several components". Random Operators and Stochastic Equations , Vol.25, Iss.1 pp. 1 - 10, - 2017
     2015
     • Яневич Т.О. "Моделювання даних з великою кількістю нулів при обстеженні капітальних інвестицій України". Вісник Київського національно-го університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, - 2015
     • Яневич Т.О. "Lp-критерії про вигляд коваріаційної функції випадкової послідовності". Теорія ймовірностей та математична статистика, - 2015
     2014
     • Василик О.І., Яневич Т.О, "Використання моделей у вибіркових обстеженнях". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. , - 2014
     2013
     • Ianevych, T.O., Kozachenko, Yu.V. "Some goodness of fit tests for random sequences". Lithuanian journal of statistics – Issue. 52, № 1. , - 2013 Зовнішнє посилання
     2012
     • Дзямко, В.Й., Яневич Т.О. "Збіжність за ймовірністю розкладів деяких випадкових процесів за поліномами Лежандра". Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат. Науки– № 4, - 2012
     • Гончар О.В., Яневич Т.О., "Питання використання інформації попередніх спостережень при проведенні вибіркових обстежень". Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. К.: НАСОА – Вип. 11., - 2012
     2010
     • Каменщикова О., Яневич Т.О. "Апроксимація Lp – процесів". Теорія ймовірностей та математична статистика. № 83, - 2010
     • Козаченко Ю.В., Яковенко (Яневич) Т.О. "Критерій перевірки гіпотези про вигляд коваріаційної функції стаціонарної гаусової випадкової послідовності. ". Вісник Ужгородського університету. -№ 20., - 2010
     • Гончар О.В., Яковенко (Яневич) Т.О. "Оцінювання показників малих підприємств за доменами.". Статистика України. - № 3 (50)., - 2010
     • Гончар О.В., Яковенко (Яневич) Т.О "Напрями підвищення надійності показників структурного обстеження малих підприємств за доменами.". Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць – К.: НАСОА. – Вип. 6., - 2010
     2009
     • Яковенко Т. "Моделювання випадкових послідовностей в рівномірній нормі та нормі Lp". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 2, - 2009
     • Василик О., Козаченко Ю., Яковенко Т. "Моделювання стаціонарних випадкових послідовностей". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 1, - 2009
     • Ямненко Р.Є., Яковенко (Яневич) Т.О. "Швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальненого накопичувального процесу Орнштейна-Уленбека.". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 4., - 2009
     2008
     • Yakovenko (Ianevych) T.O., Yamnenko R.Ye "Generalized fractional Brownian motion in Orlicz spaces". Theory ofStochastic Processes. – 14(30). - № 3-4, - 2008
     2007
     • Yakovenko Tetyana "Stationary processes in functional spaces $L_q({R})$.". Theory Stoch. Process. 13, No. 29, Part 4, pp. 210 - 218, - 2007 Зовнішнє посилання
     • T. Yakovenko "Stochastic processes in some Besov spaces". Theory of Stochastic processes, vol. 13(29), №1-2, pp. 308 - 315, - 2007
     2006
     • Козаченко Ю.В. Яковенко Т.О. "Випадкові процеси в просторах Соболєва-Орліча". УМЖ, Т 58, N 10, - 2006

    First name: Tetyana
    Surname: Yanevych
    Date of birth: April 14, 1979
    Place of birth: Boguslav, Kyiv region
    Citizenship: Ukraine
    Address:
    Department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics,
    Mechanics and Mathematics faculty,
    Taras Shevchenko Kyiv National University
    64, Volodymyrska, Kyiv, 01033, Ukraine
    E-mail: yata452@univ.kiev.ua
    Tel: (+380-44) 259-03-92
    Fax: (+380-44) 259-03-92
    Languages: Russian, Ukrainian, English
    Current position:
    Associate Professor of the Department of Probability Theory and Mathematical Statistics, Faculty of Mechanics and Mathematics