Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Тетяна Олександрівна Яневич


Курси, що викладає:

Назва курсуСпеціальністьРік навчання
Дискретна математика і комбінаторний аналізСтатистика Бакалавр - 1
Дискретні ймовірнісні просториСтатистика Бакалавр - 2
Додаткові розділи теорії ймовірностейСтатистика Математика Бакалавр - 3
Планування вибіркових обстеженьСтатистика Актуарна та фінансова математика Бакалавр - 4
Вибіркові обстеженняАктуарна та фінансова математика Магістр - 1
Вибіркові обстеженняАктуарна та фінансова математика Магістр - 1
Моделювання випадкових процесів. Дифузійні процеси, прцеси Леві та дробові процесиСтатистика Магістр - 1
Вибіркові обстеженняСтатистика Магістр - 2
Моделювання випадкових процесів. Дифузійні процеси, прцеси Леві Актуарна та фінансова математика Магістр - 2
Моделювання випадкових процесів. Дифузійні процеси, прцеси Леві та дробові процеси Статистика Магістр - 2


Освіта:
 • Кандидат фізико-математичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2005. Тема дисертації: "Випадкові процеси у функціональних просторах Орліча"
 • Магістр математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2001
 • Бакалавр математики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000
Область досліджень і наукові інтереси:
 • теорія ймовірностей
 • математична статистика
 • теорія випадкових процесів
 • простори Орліча
 • вибіркові обстеження

Конференції

 • Workshop of the Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics, Jelgava, Latvia (2018)
  Назва доповіді: Effect of using Tobit and Heckit models in regression estimation for data with many zeros
 • International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications. IV", Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: On construction the goodness-of-fit test for non-centered stationary Gaussian process
 • Workshop on Survey Statistics Theory and Methodology:, Vilnius, Lithuania (2017)
  Назва доповіді: Models for analysis the data suffering on the excess of zeros
 • Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics, Kyiv, Ukraine (2016)
  Назва доповіді: Analyzing different allocations in stratified sampling
 • Limit theorem in probability theory, number theory and mathematical statistics. International workshop in honour of prof. V.V.Buldygin, Kyiv, UKraine (2016)
  Назва доповіді: Test for checking hypothesis on expectation and covariance function of a random sequence
 • Міжнародна конференція «Методика викладання та методи дослідження в математиці», Берегово, Україна (2016)
  Назва доповіді: Деякі Lp-критерії узгодженності для випадкових послідовностей
 • International conference "Probability, Reliability and Stochastic Optimization", Kyiv, Ukraine (2015)
  Назва доповіді: On Lp-criterion for testing hypothesis on covariance function of a random sequence
 • Workshop of BNU Network in Survey Statistics, Tallinn, Estonia (2014)
  Назва доповіді: Dealing with zeroes in Ukrainian business surveys
 • Baltic-Nordic-Ukrainian Summer School on Survey Statistics, Minsk, Belarus (2013)
  Назва доповіді: Using robust regression for capital expenditure estimation
 • Modern Stochastics: Theory and applications III, Kyiv, Ukraine (2012)
  Назва доповіді: Simulation of the Stationary Random Sequences

Публікації

  • Підручники і навчальні посібники
   • Василик О.І., Яковенко (Яневич) Т.О "Лекції з теорії і методів вибіркових обстежень.". Видавництво Київського університету, 208 p. - 2010

  • Статті
   • 2018
    • Василик О.І. Яневич Т.О. "An overview of “Cross-cultural Survey Guidelines”". The Survey Statistician, Vol.78, Iss. pp. 32 - 34, - 2018
    2017
    • Tetiana O. Ianevych, Yuriy V. Kozachenko, Viktor B. Troshki "Goodness-of-fit tests for random sequences incorporating several components". Random Operators and Stochastic Equations , Vol.25, Iss.1 pp. 1 - 10, - 2017
    2015
    • Яневич Т.О. "Моделювання даних з великою кількістю нулів при обстеженні капітальних інвестицій України". Вісник Київського національно-го університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні науки, - 2015
    • Яневич Т.О. "Lp-критерії про вигляд коваріаційної функції випадкової послідовності". Теорія ймовірностей та математична статистика, - 2015
    2014
    • Василик О.І., Яневич Т.О, "Використання моделей у вибіркових обстеженнях". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика. , - 2014
    2013
    • Ianevych, T.O., Kozachenko, Yu.V. "Some goodness of fit tests for random sequences". Lithuanian journal of statistics – Issue. 52, № 1. , - 2013 Зовнішнє посилання
    2012
    • Дзямко, В.Й., Яневич Т.О. "Збіжність за ймовірністю розкладів деяких випадкових процесів за поліномами Лежандра". Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія фіз.-мат. Науки– № 4, - 2012
    • Гончар О.В., Яневич Т.О., "Питання використання інформації попередніх спостережень при проведенні вибіркових обстежень". Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. К.: НАСОА – Вип. 11., - 2012
    2010
    • Каменщикова О., Яневич Т.О. "Апроксимація Lp – процесів". Теорія ймовірностей та математична статистика. № 83, - 2010
    • Козаченко Ю.В., Яковенко (Яневич) Т.О. "Критерій перевірки гіпотези про вигляд коваріаційної функції стаціонарної гаусової випадкової послідовності. ". Вісник Ужгородського університету. -№ 20., - 2010
    • Гончар О.В., Яковенко (Яневич) Т.О. "Оцінювання показників малих підприємств за доменами.". Статистика України. - № 3 (50)., - 2010
    • Гончар О.В., Яковенко (Яневич) Т.О "Напрями підвищення надійності показників структурного обстеження малих підприємств за доменами.". Прикладна статистика: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць – К.: НАСОА. – Вип. 6., - 2010
    2009
    • Яковенко Т. "Моделювання випадкових послідовностей в рівномірній нормі та нормі Lp". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 2, - 2009
    • Василик О., Козаченко Ю., Яковенко Т. "Моделювання стаціонарних випадкових послідовностей". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 1, - 2009
    • Ямненко Р.Є., Яковенко (Яневич) Т.О. "Швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальненого накопичувального процесу Орнштейна-Уленбека.". Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. № 4., - 2009
    2008
    • Yakovenko (Ianevych) T.O., Yamnenko R.Ye "Generalized fractional Brownian motion in Orlicz spaces". Theory ofStochastic Processes. – 14(30). - № 3-4, - 2008
    2007
    • Yakovenko Tetyana "Stationary processes in functional spaces $L_q({R})$.". Theory Stoch. Process. 13, No. 29, Part 4, pp. 210 - 218, - 2007 Зовнішнє посилання
    • T. Yakovenko "Stochastic processes in some Besov spaces". Theory of Stochastic processes, vol. 13(29), №1-2, pp. 308 - 315, - 2007
    2006
    • Козаченко Ю.В. Яковенко Т.О. "Випадкові процеси в просторах Соболєва-Орліча". УМЖ, Т 58, N 10, - 2006

   Прізвище: Яневич
   Ім'я, побатькові: Тетяна Олександрівна
   Дата народження: 14 квітня 1979
   Місце народження: м. Богуслав Київської області
   Громадянство: Україна
   Адреса:
          Кафедра теорії ймовірності, статистики і актуарної математики,
          Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
          вул. Володимирська, 64, Київ, 01601 Україна
   E-mail: yata452@univ.kiev.ua
   Тел.: (+380-44) 259-03-92
   Факс: (+380-44) 259-03-92
   Володіння мовами:Українська, російська і англійська
   Очолювана посада:
          доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики