Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Лариса Іванівна Русанюк


Область досліджень і наукові інтереси:
 • Стохастичні диференціальні рівняння

Конференції

 • Modern Stochastics: Theory and Applications, IV, May 24-26, Dedicated to the 100-th anniversary of I.I. Gikhman, Kiev, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Integration with respect to colored stable noise and stochastic wave equation in dimension 3
 • International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications, October 17-19 , Cherkasy, Ukraine (2017)
  Назва доповіді: Regularity of solution to the wave equation with a coloured stable noise
 • Міжнародна конференція молодих математиків присвячена 100-річчю з дня народження академіка НАН України Ю. О. Митропольського (1917-2008), 7-10 червня, Київ, Україна (2017)
  Назва доповіді: Властивості розв`язку хвильового рівняння зі стійким білим шумом
 • Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу», 22-25 лютого, Івано-Франківськ, Україна (2017)
  Назва доповіді: Гельдеровість розв`язку хвильового рівняння зі стійким білим шумом
 • Вісімнадцята міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука, 7-10 жовтня, Київ, Україна (2017)
  Назва доповіді: Узагальненість розв`язку хвильового рівняння зі стійким білим шумом
 • XIV міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Шевченківська весна», 6-8 квітня, Київ, Україна (2016)
  Назва доповіді: Наближення розв`язку одновимірного рівняння теплопровідності зі стійким шумом

Публікації

   • Статті
    • 2018
     • Лариса Русанюк, Георгій Шевченко "Рівняння коливань однорідної струни із закріпленими кінцями, вимушених випадковим стійким шумом". Теорія ймовірностей та математична статистика, pp. 163 - 172, - 2018
     2017
     • Larysa Pryhara, Georgiy Shevchenko "Wave equation with a coloured stable noise". Random operators & stochastic equations, Vol. 25, issue 4, pp. 249 - 260, - 2017
     • Лариса Пригара "Стохастичне хвильове рівняння зі стійким білим шумом". Вiсник Київського національного унiверситету імені Тараса Шевченка. Серiя: Математика та Механіка, pp. 53 - 57, - 2017
     • Лариса Пригара, Георгій Шевченко "Хвильове рівняння зі стійким шумом". Теорія ймовірностей та математична статистика, pp. 142 - 154, - 2017
     2016
     • Larysa Pryhara, Georgiy Shevchenko "Approximations for a solution to stochastic heat equation with stable noise". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol. 3(2), pp. 133 - 144, - 2016 Зовнішнє посилання
     • Larysa Pryhara, Georgiy Shevchenko "Stocastic wave equation in a plane driven by spatial stable noise". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol. 3(3), pp. 237 - 248, - 2016

    Прізвище: Русанюк
    Ім'я, побатькові: Лариса Іванівна
    Дата народження: