Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Олександр Данилович Борисенко


Курси, що викладає:

Назва курсуСпеціальністьРік навчання
Методи економічних обчисленьСтатистика Бакалавр - 3
Методи економічних обчисленьСтатистика Бакалавр - 4
Математична економікаМатематика Спеціаліст - 1
Науковий семінар зі стохастичного аналізуАктуарна та фінансова математика / Заочне відділенняМагістр - 1
Моделювання випадкових процесів та чисельні методиАктуарна та фінансова математика / Заочне відділенняМагістр - 1
Стохастичні диференціальні рівнянняСтатистика Магістр - 2
Математична економікаСтатистика Математика Актуарна та фінансова математика Магістр - 2


Освіта:
 • Кандидат фізико-математичних наук, Київський університет, 1980. Назва дисертації: "Асимптотична поведінка розв'язку задачі Коші для параболічного рівняння з коефіцієнтами, що нерегулярно залежать від параметра"
 • Університетський диплом: Диплом з відзнакою Київського університету, 1976. Спеціальність: Теорія ймовірностей та математична статистика
Область досліджень і наукові інтереси:
 • Стохастичні диференціальні рівняння. Граничні теореми для розв'язку стохастичних диференціальних рівнянь та застосування до диференціальних рівнянь в частинних похідних.
 • Випадково осцилюючісистеми
 • Стохастика у фінансах та соціальних науках
 • Задачі математичної освіти
 • Стохастичні диференціальні рівняння популяційної динаміки
Інша діяльність:
 • Оглядач "Zentralblatt fur Mathematik"
Ґранти:
 • Tempus Tacis JEP-10353-97 "Statistical Aspects of Economics", 1998-2000
 • Higher education support program, Grant KV-97 HES N4122-1, "Analytical and statistical methods in political science, sociology and psychology, 1997-1998
 • Tempus Tacis pre-JEP N03213-96 "Statistical Aspects of Economics: Financial mathematics, Insurance and Sample Survey in Industry and Agriculture", 1996-1997
 • Tempus Tacis NP-22012-2001 "Improvement of Education in Statistical Applications in Economics", 2002-2004

Конференції

 • «Modern Stochastics: Theory and Applications. IV», Kyiv, Ukraine (2018)
 • XVIII International conference Dynamical system modelling and stability investigation, Kiev, Ukraine (2017)
 • International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications, Cherkasy, Ukraine (2017)
 • XVII International conference "Dynamical system modelling and stability investigation", Kyiv, Ukraine (2015)
 • П'ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, Київ, Україна (2014)
 • XVI International conference "Dynamical system modelling and stability investigation", Kyiv, Ukraine (2013)
 • Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука, Київ, Україна (2012)

Публікації

  • Підручники і навчальні посібники
   • Борисенко О.Д. "Збірник задач з математичної економіки". ВПЦ "Київський університет", 84 p. - 2015 Зовнішнє посилання
   • Борисенко О.Д., Сільвестров Д.С. "Підготовка фахівців з освітніх вимірювань в Україні. Частина 1". Навчально-методичний комплекс. Ніжин, Видавець ПП Лисенко М.М., - 2012
   • Борисенко О.Д. "Завдання для практичних занять з курсу "Методи економічних обчислень" (3 курс "Статистика")". , - 2011
   • Борисенко О.Д., Мішура Ю.С., Радченко В.М., Шевченко Г.М. "Збірник задач з фінансової математики". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 250 p. - 2007
   • Борисенко О.Д., Василик О.І., Мішура Ю.С., Радченко В.М. "Збірник задач з фінансової математики". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 80 p. - 2006

  • Статті
   • 2017
    • Borysenko O.D., Borysenko D.O. "Explicit form of global solution to stochastic logistic differential equation and related topics". Statistics, Optimization and Information Computing., Vol.5, Iss.1 pp. 58 - 64, - 2017
    • Борисенко О.Д., Борисенко О.В. "Дослідження не авто-номної випадкової ко-ливної системи четвер-того порядку у випадку комплексних коренів ха-рактеристичного рівнян-ня". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. , pp. 9 - 12, - 2017
    • Borysenko O.D., Borysenko D.O. "Non-autonomous stochastic logistic differential equation with non-centered Poisson measure". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки., pp. 9 - 14, - 2017
    2016
    • Борисенко О.Д., Борисенко О.В. "Метод усереднення для автономної випадкової коливної системи четвертого порядку". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, №2, - 2016
    • Борисенко О.Д., Борисенко О.В. "Неавтономні випадкові коливні системи четвертого порядку під дією зовнішніх періодичних збурень". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. , pp. 9 - 14, - 2016
    2015
    • Борисенко О.Д., Борисенко О.В. "Асимптотична поведінка автономної коливної системи четвертого порядку під дією багатовимірного білого шуму і нецентрованого Пуассонівського шуму". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, №2, - 2015
    • Борисенко О.Д., Борисенко О.В. "Усереднення в автономній коливній системі четвертого порядку під дією випадкових збурень у випадку кратного дійсного та двох спряжених чисто умовних коренів характеристичного рівняння". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, - 2015
    2014
    • Борисенко О.Д., Борисенко О.В. "Метод усереднення для неавтономної випадкової коливної системи третього порядку у нерезонансному випадку". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, №1, - 2014
    • Борисенко О.Д., Борисенко О.В. "Вплив випадкових періодичних збурень на поведінку неавтономної коливної системи третього порядку у резонансному випадку". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки, №2, - 2014
    2013
    • Борисенко О.Д., Борисенко О.В., Борисенко Д.О. "Метод усереднення для автономної випадкової системи третього порядку". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки., pp. 7 - 11, - 2013
    2012
    • Borysenko, O.D.; Borysenko, O.V. "Limit behaviour of autonomous fours order oscillating system under the action of random perturbations in the case of two pairs of imaginary adjoined roots of characteristic equation.". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, No. 3, pp. 10 - 14, - 2012 Зовнішнє посилання
    2011
    • Borysenko, O.D.; Borysenko, O.V. "The limit behaviour of an autonomous fourth-order oscillating system under the action of random perturbations in the case of complex roots of the characteristic equation". Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka, No. 2, pp. 7 - 11, - 2011 Зовнішнє посилання
    2010
    • Борисенко О.Д., Ковальчук Ю.О. "Програма підготовки вчителів математики зі спеціалізацією з інформатики та освітніх вимірювань". Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки: Реалії та Перспективи: Зб. наук. праць, №5, - 2010
    2008
    • Borysenko О.Д., Borysenko О.В. "Limit behavior of non-autonomous random oscillating system of third order under random periodic external disturbances". Обчислювальна та прикладна математика, вип.1(96), - 2008
    2007
    • Моклячук М.П., Ямненко Р.Є., Борисенко О.Д. "Systems of financial analysts training". Theory of Stochastic processes, vol. 13(29), No. 4, - 2007
    • Борисенко О.Д., Борисенко О.В. "Limit behavior of autonomous random oscillating system of third order". Theory of Stochastic processes, vol. 13(29), N 4, - 2007
    1994
    • Borisenko, O.D. "The continuous parameter dependence of a solution to integro-differential \eq.". Theory Prob. Math. Statist. 49, pp. 55 - 64, - 1994
    • Borisenko, O.V.; Borisenko, A.D.; Malyshev, I.G. "The probabilistic approach to the analysis of the limiting behavior of an integro-differential equation depending on a small parameter, and its application to \sto \pcs.". J. Appl. Math. Stoch. Anal. 7, pp. 25 - 31, - 1994
    • Borisenko, O.V.; Borisenko, A.D.; Malyshev, I.G. "The probabilistic approach to the analysis of the limiting behavior of an integro-differential equation depending on a small parameter, and its application to stochastic processes.". J. Appl. Math. Stochastic Anal. 7, No.1, pp. 25 - 31, - 1994
    • Borisenko, O.D. "The continuous parameter dependence of a solution to an integro-differential equation.". Theory Probab. Math. Stat. 49, pp. 39 - 45, - 1994
    1989
    • Borisenko, A.D. "Limiting behavior of the solution of the Cauchy problem for a parabolic equation. ". Ukr. Math. J. 41, No.6, pp. 629 - 634, - 1989
    • Borisenko, A.D. "On the limiting behavior of the solution of the Cauchy problem for a parabolic equation. ". Ukr. Mat. Zh. 41, No.6, pp. 732 - 738, - 1989
    1984
    • Borisenko, A.D. "Distribution of an additive functional of a diffusion process. ". Theory Probab. Math. Stat. 28, pp. 3 - 7, - 1984
    1983
    • Borisenko, A.D. "Distribution of an additive functional of a diffusion process.". Teor. Veroyatn. Mat. Stat. 28, pp. 5 - 9, - 1983
    1980
    • Borisenko, A.D. "The asymptotic behavior of the solution of the Cauchy problem for an equation of parabolic type.". Theory Probab. Math. Stat. 20, pp. 27 - 33, - 1980
    1979
    • Borisenko, A.D. "On the asymptotic behavior of the solution of the Cauchy problem for a parabolic equation.". Theory Probab. Math. Stat. 17, pp. 23 - 28, - 1979

   Прізвище: Борисенко
   Ім'я, побатькові: Олександр Данилович
   Дата народження: 13 жовтня 1953
   Місце народження: Київ, Україна
   Громадянство: Україна
   Адреса:
          Кафедра теорії ймовірності, статистики і актуарної математики,
          Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
          Володимирська, 64, Київ, 01601 Україна
   E-mail: odb@univ.kiev.ua
   Тел.: (+380-44) 259-03-92
   Факс: (+380-44) 259-03-92
   Володіння мовами:Українська, російська, англійська
   Очолювана посада:
          Доцент кафедри теорії ймовірності, статистики і актуарної математики