Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Микола Валентинович Карташов


Курси, що викладає:

Назва курсуСпеціальністьРік навчання
Теорія ймовірностейМатематика Бакалавр - 3
Додаткові розділи теорії ймовірностейСтатистика Математика Бакалавр - 3
Математична статистика з елементами теорії випадкових процесівСтатистика Бакалавр - 3
Оглядові лекціїМатематика Спеціаліст - 1
Процеси ризику та задачі страхової математикиСтатистика Математика Магістр - 1
Марковські процеси в актуарній математиціАктуарна та фінансова математика Магістр - 1
Оглядові лекціїМатематика Магістр - 2
Граничні задачі для процесів ризикуАктуарна та фінансова математика Магістр - 2
Науковий семінар з актуарної та фінансової математикиАктуарна та фінансова математика / Заочне відділенняМагістр - 2
Оглядові лекціїАктуарна та фінансова математика / Заочне відділенняМагістр - 2


Освіта:
 • Доктор фізико-математичних наук: "теорія ймовірностей і математична статистика", Інститут математики Академії наук, Україна, 1986
 • Кандидат фізико-математичних наук: аспірантура за спеціальністю "теорія ймовірностей і математична статистика", Київський державний університет, Київ, Україна, 1975 - 1978
 • Університетський диплом із відзнакою: математика, Київський державний університет, Київ, Україна, 1971 - 1975
Область досліджень і наукові інтереси:
 • Дослідження з теорії ймовірностей та статистики, зокрема стаціонарності та ергодичних теорем для ланцюгів Маркова (з 1972 року до теперішнього часу)
 • Більше 90 публікацій та монографій: "Strong Stable Markov Chains", VSP, Utrecht, 1996
 • Дослідження у галузі теорії випадкових процесів, та теорії ризику, зокрема, по проблемах стійкості стохастичних моделей. Ре-зультати доповідав на міжнародних конференціях. Опублікував 20 наукових статей, у тому числі 5 статей, що реферуються у міжнародній системі SCOPUS. Отримано такі наукові результати.
 • 1. Знайдено оцінки стійкості та вивчено перехідні явища для неоднорідного збурення рівняння відновлення.
 • 2. Розвинено методи теорії склеювання для дослідження стійкості в тому числі неоднорідних процесів Маркова
 • 3. Отримано явні оцінки експоненційної асимптотики моментів першого до-сягнення для неоднорідних процесів Маркова та процесів народження і загибелі
Інша діяльність:
 • Підготував 8 студентів аспірантського курсу теорії ймовірностей та математичної статистики Київського університету до здобуття звання кандидата фізико-математичних наук
 • Розробка пакетів статистичного програмного забезпечення та ряду нових методів для оцінки надійності атомної електростанції (1979-1990, 1993-1994)
 • Розробка системи управління базою даних, призначеної для моніторингу, оцінки та прогнозу демографічних процесів в Україні (1992-2000)
 • Брав участь в оцінці радіаційного ризику для здоров'я людини у зв'язку із Чорнобильською катастрофою, особливо ризику захворювання на рак щитовидної залози (1995 - 2000)
 • Розробка програмного забезпечення для управління фінансовою діяльністю підприємств та організацій України (з 1995 року до теперішнього часу)
 • Працював у Державній екзаменаційній комісії на механіко-математичному факультеті. Брав участь як член колегії у видавництві наукового журналу ”Тео-рія імовірностей та математична статистика”. Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37.

Конференції

 • Modern Problems in Insurance Mathematics /Editors D.Silvestrov, A.Martin Lof, (International Cramér Symposium on Insurance Mathematics), Springer, 2014, pp.223-236 , Sweden (2014)
  Назва доповіді: The Impact of Stress Factors on the Price of Widow’s Pension
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications III, Conference Materials, pp. 29-30 , 2012, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv,2012, Ukraine (2012)
  Назва доповіді: The enhanced stability estimate of a nonhomogeneous perturbation of the renewal equation on halfline
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications III, Conference Materials, p. 51 , 2012, Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv,2012, Ukraine (2012)
  Назва доповіді: The expected coupling time for two independent discrete renewal processes
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications II, Conference Materials, pp , 2010, Kyiv National Taras Shevchenko , Ukraine (2010)
  Назва доповіді: Asymptotic of solutions of inhomogeneous perturbations of the renewal equation
 • Skorokhod Space conference, Kyiv,2007, Ukraine (2007)
  Назва доповіді: Inhomogeneous perturbations of the renewal equation and Cramer-Lundberg theorem for the risk process with reserve-dependent premium rate
 • International Conference Modern Stochastics: Theory and Applications, Conference Materials, pp 155-156, June 19-23, 2006, Kyiv National Taras Shevtchenko University, Kyiv 2006, Ukraine (2006)
  Назва доповіді: The asymptotic of the ruin probability for the state-nonhomogeneous risk process
 • Modern Problems and New Trends in Prob. Theory, Abstracts, v.1, Chernivtsi, Ukraine, June 2005, Ukraine (2005)
  Назва доповіді: Quasi-homogeneous semigroups and ruin probability
 • Proc. 9th Annual Conf. Risk Analysis, Rotherdam,Netherland, Rotherdam,Netherland (1999)
  Назва доповіді: Assessment of spontaneous thyroid cancer risk in Ukraine
 • Proc. 9th Annual Conf. Risk Analysis, Rotherdam,Netherland, Rotherdam,Netherland (1999)
  Назва доповіді: Assessment of spontaneous thyroid cancer risk in Ukraine

Публікації

 • Монографії
  • Kartashov N.V. "Strong Stable Markov chains". VSP, Utrecht, The Netherlands, 138 p. - 1996

 • Підручники і навчальні посібники
  • В.В.Голомозий М.В.Карташов К.В. Ральченко "Збірник задач з теорії ймовірностей та математичної статистики". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', 366 p. - 2015
  • О. І. Василик, М. В. Карташов, В. П. Кнопова [та ін.]. "МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ ТА САМОСТІЙНИХ РОБІТ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ "МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА" ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', - 2014
  • Голомозий В.В., Карташов М.В. "МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до самостiйних та лабораторних робiт з дисциплiни “Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей” для студентiв механiко-математичного факультету, ". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', - 2014
  • Карташов М.В. "Теорія ймовірностей і математична статистика". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', , - 2009
  • Василик О.І., Карташов М.В., Шевченко Г.М., Ямненко Р.Є. "Теорія ймовірностей: Методичні вказівки до лабораторних та самостійних робіт". ВПЦ «Київський університет», 60 p. - 2008
  • Карташов М.В. "Процеси Маркова в актуарній математиці". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 58 p. - 2008
  • Карташов М.В. Василик О.І. Шевченко Г.М. Ямненко Р.Є. "Теорія ймовірностей. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних та самостійних робіт". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', - 2008
  • Карташов М.В. Василик О.І. Шевченко Г.М. "МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до лабораторних та самостійних робіт з дисципліни "Математична статистика"". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет', - 2008
  • Карташов М.В. "Імовірність, процеси, статистика". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 294 p. - 2007
  • Карташов М.В. "Імовірність, процеси, статистика". Київ, Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 494 p. - 2007
  • Карташов М.В. "Процеси Маркова в актуарній математиці". Київ, Видавничо-поліграфічний центр 'Київський університет' , - 2007
  • Карташов М.В. "МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійних робіт з дисципліни "Додаткові розділи теорії ймовірностей"". , - 2007 Зовнішнє посилання
  • Василик О.І., Карташов М.В., Кушніренко С.В. "Завдання до практичних занять з дисципліни „Математична статистика”". Редакційно-видавничий центр Київського університету, 48 p. - 2006

 • Статті
  • 2015
   • В.В.Голомозий М.В.Карташов Ю.M.Карташов "Вплив стрес-фактору на нетто-премiю при страхуваннi життя вдiвця. Доведення ". Теорія ймовіpн.та мат. стат., pp. 23 - 27, - 2015
   • Карташов М.В. "Асимптотика розподілу марковських моментiв неоднорiдних ланцюгів маркова, та її застосування у дискретнiй моделi Крамера-Лундберга ". Теорія ймовіpн.та мат. стат., pp. 41 - 60, - 2015
   2014
   • В.В. Голомозий, М.В. Карташов "Максимальне склеювання та стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовіpн.та мат. стат., pp. 15 - 25, - 2014
   2013
   • M. V. KARTASHOV "Quantitative and qualitative limits for exponential asymptotics of hitting times for birth-and-death chains in a scheme of series". Теорія ймовіpн.та мат. стат., 2013, pp. 41 - 51, - 2013
   • М.В. Карташов "Асимптотика проріджених марковських моментів на неоднорідних за часом дискретних ланцюгах Маркова ". Теорія ймовіpн.та мат. стат., pp. 83 - 94, - 2013
   • V.V. Golomoziy, M.V. Kartashov "ON COUPLING MOMENT INTEGRABILITY FOR TIME-INHOMOGENEOUS MARKOV CHAINS. ". Теорія ймовіpн.та мат. Стат, pp. 1 - 11, - 2013
   2012
   • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова, I ". Теорія ймовіpн.та мат. стат., 2012, n.86, pp. 81 - 91, - 2012
   • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова ІІ". Теорія ймовіpн.та мат. стат., 2012, n.87, pp. 47 - 59, - 2012
   • M. V. KARTASHOV "Improvement of the Stability of Solutions of an Inhomogeneous Perturbed Renewal Equation on the Semiaxis". Theor. Probab. Math. Stat., 2012, n.84, pp. 65 - 78, - 2012 Зовнішнє посилання
   • M. V. KARTASHOV AND V. V. GOLOMOZY ? I "The Mean Coupling Time for Independent Discrete Renewal Processes". Theor. Probab. Math. Stat., 2012, n.84, pp. 79 - 86, - 2012 Зовнішнє посилання
   • M. V. KARTASHOV AND V. V. GOLOMOZYI "MAXIMAL COUPLING PROCEDURE AND STABILITY OF DISCRETE MARKOV CHAINS. I". Theor. Probab. Math. Stat., 2012, n.86, pp. 93 - 104, - 2012 Зовнішнє посилання
   • M. V. KARTASHOV AND V. V. GOLOMOZYI "MAXIMAL COUPLING PROCEDURE AND STABILITY OF DISCRETE MARKOV CHAINS. II". Theor. Probab. Math. Stat., 2012, n.87, pp. 217 - 230, - 2012 Зовнішнє посилання
   2011
   • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Середній час склеювання незалежних дискретних процесів відновлення". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 84, pp. 77 - 83, - 2011
   • Карташов М.В. "Уточнення стійкості розв’язків неоднорідного збурення рівняння відновлення на півосі. ". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 84, pp. 64 - 76, - 2011
   2010
   • Карташов М. В. "Мінімальна рівномірна теорема відновлення та перехідні явища для неоднорідного збурення рівняння відновлення". Теорія ймовірностей та математична статистика, Вип.82, pp. 43 - 55, - 2010
   2009
   • Карташов М. В. "Обмеженість, границі та стійкість розв’язків неоднорідного збурення рівняння відновлення на півосі". Теорія ймовір. та матем. статист. Вип. 81, pp. 65 - 75, - 2009
   2008
   • М.В.Карташов "Неоднорідне збурення рівняння відновлення та теорема Крамера-Лундберга для процесу ризику зі змінними інтенсивностями премій". Теорія ймов. та матем. статистика, № 78, - 2008
   2007
   • M. V. Kartashov "The stability of transient quasi-homogeneous Markov semigroups and an estimate of the ruin probability". Theor. Probability and Math. Statist. (Original publication: Teoriya Imovirnostei ta Matematichna Statistika, tom 75 (2006).), pp. 41 - 50, - 2007 Зовнішнє посилання

  Прізвище: Карташов
  Ім'я, побатькові: Микола Валентинович
  Дата народження: 18 жовтня 1952 року
  Місце народження: Очаків, Україна
  Громадянство: Україна
  Адреса:
         вул. Мілютенка, 3, кв. 26,
         01140, Київ-140, Україна
  E-mail: nkartashov@skif.com.ua
  Тел.: (+380-44) 259-03-92
  Факс: (+380-44) 259-03-92
  Володіння мовами:Російська, українська - носій мови. Англійська, німецька - вільне володіння
  Очолювана посада:
         Професор кафедри теорії ймовірностей, статистики і актуарної математики