Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теории вероятностей,
статистики
и актуарной математики

Механико-математический
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Виталий Викторович Голомозый


Преподаваемые курсы:

Название курсаСпециальностьГод обучения
Теория финансовСтатистика Бакалавр - 2
Теория вероятностейМатематика / Заочное отделениеБакалавр - 4
Математика финансовАктуарная и финансовая математика Магистр - 1
Регрессионный анализАктуарная и финансовая математика Магистр - 1
Модели выживанияАктуарная и финансовая математика Магистр - 1
Регрессионный анализАктуарная и финансовая математика Магистр - 1
Финансовый анализАктуарная и финансовая математика / Заочное отделениеМагистр - 1
Математика финансовАктуарная и финансовая математика / Заочное отделениеМагистр - 1
Модели выживанияАктуарная и финансовая математика / Заочное отделениеМагистр - 1Конференции

 • Probability, Reliability and Stochastic Optimization, Kyiv, Ukraine (2015)
  Тема доклада: Coupling of time-inhomogeneous Markov Chains
 • Conference on Stochastic Models and Their Applications, Debrecen, Hungary (2011)
  Тема доклада: Stability estimate of time-inhomogeneous Markov chains under the uniformal minorization condition

Џубликации

  • Учебники и учебные пособия
   • Голомозий В.В., Карташов М. В., Ральченко К. В. "Збірник задач з теорії ймовірностей". Видавничо-полiграфiчний центр ’Київський унiверситет’ (подано до друку), - 2016
   • Голомозий В.В., Карташов М. В., Ральченко К. В. "МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ до самостiйних та лабораторних робiт з дисциплiни “Додатковi роздiли теорiї ймовiрностей”". Видавничо-полiграфiчний центр ’Київський унiверситет’ (подано до друку), 26 p. - 2012

  • Статьи
   • 2018
    • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Нерівності для функції ризику у неоднорідній за часом та простором моделі Крамера-Лундберга". Теорія ймовірностей та математична статистика, pp. 228 - 238, - 2018
    2017
    • Голомозий В.В. "Властивості стохастичної мажоранти для дискретних розподілів та їх застосування до послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика, - 2017
    2016
    • Голомозий В. В. "Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 94, pp. 50 - 59, - 2016
    • Vitaliy Golomoziy "An estimate for an expectation of the simultaneous renewal for time-inhomogeneous Markov chains". Modern Stochastics: Theory and Applications, pp. 315 - 323, - 2016
    2015
    • Голомозий В.В., Карташов М.В., Карташов Ю.М. "Вплив стрес-фактору на нетто-премію при страхуванні життя вдівця. Доведення". Теорія ймовірностей та математична статистика, №92, pp. 23 - 27, - 2015
    • Голомозий В., Карташов М. "Максимальне склеювання та V-стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 93, pp. 22 - 33, - 2015
    2014
    • В.В. Голомозий "Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика, 90, pp. 39 - 51, - 2014
    • В.В. Голомозий, М.В. Карташов "Максимальне склеювання та стійкість дискретних неоднорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 91, pp. 16 - 26, - 2014
    2013
    • В.В. Голомозий, М.В. Карташов "On coupling moment integrability for time-inhomogeneous Markov chains". Теорія ймовірностей та математична статистика, 89, pp. 1 - 12, - 2013
    • В. В. Голомозий "Оцінка стійкості для неоднорідних ланцюгів Маркова за класичної умови міноризації". Теорія ймовірностей та математична статистика, 88, - 2013
    2012
    • М.В. Карташов, В.В. Голомозий "Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова, I". Теорія ймовірностей та математична статистика, 86, pp. 81 - 92, - 2012
    • М.В. Карташов, В.В. Голомозий "Максимальне склеювання та стійкість дискретних ланцюгів Маркова, II". Теорія ймовірностей та математична статистика, 87, pp. 58 - 70, - 2012
    2011
    • Карташов М.В., Голомозий В.В. "Середній час склеювання незалежних дискретних процесів відновлення". Теорія ймовірностей та математична статистика. Випуск 84, pp. 77 - 83, - 2011
    2009
    • В.В. Голомозий "Субгеометрична оцінка стійкості однорідних ланцюгів Маркова". Теорія ймовір. та матем. статист. Вип. 81, pp. 31 - 46, - 2009
    • Голомозий В.В. "Стійкість неоднорідних ланцюгів Маркова,". Вісник Київського університету, Серія: фіз.-мат. науки, вип. 4, pp. 10 - 15, - 2009
    2007
    • В.В. Голомозий "Умови ергодичності та стійкості майже однорідних ланцюгів Маркова". Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика, № 2, - 2007

   Фамилия: Голомозый
   Имя, отчество: Виталий Викторович
   Дата рождения:
   Занимаемая должность:
          ассистент кафедры теории вероятностей, статистики и актуарной математики