Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Христина Бучак (Кобилич)


Область досліджень і наукові інтереси:
 • Аналітичні властивості процесів Пуассона та Скеллама з випадковою заміною часу

Конференції

 • Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція, Івано-Франківськ, Україна (2018)
  Назва доповіді: Gamma process subordinated to the Poisson process with a drift and time-changed Poisson processes
 • Modern Stochastics: Theory and Applications, IV, May 24-26, Dedicated to the 100-th anniversary of I.I. Gikhman, Kiev, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Poisson and Skellam processes time-changed by inverse subordinators
 • Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу: Всеукраїнська наукова конференція, Івано-Франківськ, Україна (2017)
  Назва доповіді: Процеси Пуассона із заміною часу
 • Eighteenth International Scientific Conference MIKHAILO KRAVCHUK , Kyiv, Ukraine (2017)
  Назва доповіді: Skellam processes with time change
 • Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна - 2017" , Київ, Україна (2017)
  Назва доповіді: Models of time-changed Poisson and Skellam-type processes
 • International Conference on Differential Equations, Mathematical Physics and Applications , Черкаси, Україна (2017)
  Назва доповіді: Investigation of properties of time-changed Poisson processes
 • XIV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна - 2016», Київ, Україна (2016)
  Назва доповіді: Моделі точкових процесів із цілочисельними стрибками довільної величини

Публікації

   • Статті
    • 2018
     • K. Buchak, L. Sakhno "Properties of Poisson processes directed by compound PoissonGamma subordinators". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.5, Iss.2 pp. 167 - 189, - 2018
     • K.V. Buchak, L.M. Sakhno "On the governing equations for the Poisson and Skellam processes time–changed by inverse subordinators". Теорiя ймовiрностей та математична статистика. , Vol.1, Iss.98 pp. 87 - 99, - 2018
     2017
     • K. Buchak, L. Sakhno " Compositions of Poisson and Gamma processes". Modern Stochastics: Theory and Applications, Vol.4, Iss.2 pp. 161 - 188, - 2017
     2016
     • Х. В. Кобилич, Л. М. Сахно "Точковi процеси керованi складними процесами Пуассона". Теорiя ймовiрностей та математична статистика, Vol.94, Iss. pp. 85 - 92, - 2016
     • K. Buchak "Skellam processes directed by Gamma subordinators". Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv.Series: Physics & Mathematics, Vol.3, Iss. pp. 9 - 12, - 2016

    Прізвище: Бучак (Кобилич)
    Ім'я, побатькові: Христина
    Дата народження: