Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Ірина Миколаївна Боднарчук


Область досліджень і наукові інтереси:
 • Стохастичні диференціальні рівняння
 • Загальні стохастичні міри
Ґранти:
 • Alexander von Humboldt Foundation in the framework of the Research Group Linkage Potsdam/Kyiv, "Singular diffusions: analytic and stochastic approaches", 2018-2021

Конференції

 • Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу, Ворохта, Україна, 25 лютого- 1 березня (2019)
  Назва доповіді: Хвильове рiвняння в багатовимiрнiй областi, кероване загальною стохастичною мiрою
 • Singular diffusion: analytic and stochastic approaches I, Potsdam, Germany, April 1-3 (2019)
  Назва доповіді: Wave equation driven by general stochastic measure
 • Banach Spaces and Their Applications: International Conference dedicated to the 70th anniversary of Anatolij Plichko, Lviv, Ukraine, 26-29 June (2019)
  Назва доповіді: Three-dimensional wave equation driven by a stochastic measure
 • International Conference «Stochastic Equations, Limit Theorems and Statistics of Stochastic Processes», Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Asymptotics for wave equations with stochastic measures
 • Сучасні проблеми теорії ймовірностей та математичного аналізу, Ворохта, Україна (2018)
  Назва доповіді: Хвильове рівняння на площині зі стохастичною мірою
 • International Conference "Modern Stochastics: Theory and Applications IV", Kyiv, Ukraine (2018)
  Назва доповіді: Mild solution of wave equation driven by stochastic measure
 • 12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and Statistics, Vilnius, Lithuania (2018)
  Назва доповіді: Wave equation with general stochastic measure colored in time

Публікації

   • Статті
    • 2019
     • I. M. Боднарчук, В. M. Радченко "Хвильове рівняння у тривимірному просторі, кероване загальною стохастичною мірою". Теорія ймовірностей та математична статистика, Vol.100, Iss. pp. 43 - 59, - 2019
     2018
     • I. M. Боднарчук, В. M. Радченко "Хвильове рівняння на площині, кероване загальною стохастичною мірою". Теорія ймовірностей та математична статистика, Vol.98, Iss. pp. 70 - 86, - 2018
     • И.Н. Боднарчук "Асимптотика мягкого решения волнового уравнения со стохастической мерой". Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 4. Фізіка. Матэматыка., pp. 70 - 78, - 2018
     • І.М. Боднарчук "Математичний календар". У світі математики, Vol.2(24), Iss. pp. 7 - 9, - 2018
     2017
     • I. M. Bodnarchuk "Regularity of the Mild Solution of a Parabolic Equation with Stochastic Measure". Ukrainian Mathematical Journal, Vol.69, Iss.1 pp. 1 - 18, - 2017
     • I. M. Bodnarchuk "Wave equation with a stochastic measure". Theory of Probability and Mathematical Statistics, Vol.94, Iss. pp. 1 - 16, - 2017

    Прізвище: Боднарчук
    Ім'я, побатькові: Ірина Миколаївна
    Місце народження: с. Гладківка, Херсонська область
    Адреса:
           Кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики,
           Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
           Володимирська, 64/13, Київ, 01601 Україна
    E-mail: ibodnarchuk@univ.kiev.ua
    Тел.: (+380-44) 259-03-92
    Очолювана посада:
           Молодший науковий співробітник НДЛ