Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Department of Probability Theory,
Statistics
and Actuarial Mathematics

Mechanics and Mathematics
faculty

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Технічний комітет стандартизації
"Застосування статистичних методів" (ТК 70)

Головна Структура ТК 70 Члени ТК 70 Розроблені НД Корисні посилання№ НДНазва НДСтан НД
1ДСТУ ISO 2854:2008 Статистичне опрацювання даних. Методи оцінювання та перевірки гіпотез про середні значення та дисперсії (ISO 2854:1976, IDT) Чинний з 01.01.2010
2ДСТУ ISO 2859-0-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 0. Вступ до системи вибiркового контролю за альтернативною ознакою (ISO 2859-0:1995, IDT)Чинний з 01.07.2003. Скасований з 01.07.2011
3ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибiркового контролю, визначенi приймальним рiвнем якостi для послiдовного контролю партiй (ISO 2859-1:1999, IDT)Чинний з 01.07.2003
4ДСТУ ISO 2859-2-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 2. Плани вибiркового контролю, визначенi граничною якiстю для перевiрки iзольованих партiй (ISO 2859-2:1985, IDT)Чинний з 01.07.2003
5ДСТУ ISO 2859-3-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 3. Вибiрковi процедури з пропусками (ISO 2859-3:1991, IDT)Чинний з 01.07.2003
6ДСТУ ISO 2859-4:2004 Статичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 4. Методи оцінювання заявлених рівнів якості (ISO 2859-4:2002, IDT)Чинний з 01.01.2006
7ДСТУ ISO 2859-5:2009 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 5. Система планів послідовного відбирання, індексованих межами прийняття якості (МПЯ) для послідовного вибіркового перевірення партій (ISO 2859-5:2005, IDT)Набуває чинності з 01.07.2011
8ДСТУ ISO 2859-10:2008 Статистичний контроль. Контроль за альтернативною ознакою вибірковий. Частина 10. Вступ до серії стандартів ISO 2859 щодо відбирання проб за альтернативною ознакою (ISO 2859-10:2006, IDT)Набуває чинності з 01.07.2011
9ДСТУ ІSO 3301:2006 Статистичне опрацювання даних. Порівняння двох середніх значень, отриманих у випадку парних спостережень (ISO 3301:1975 , IDT)Чинний з 01.01.2008
10ДСТУ ISO 3494:2007 Статистичне опрацювання даних. Потужність статистичних критеріїв, що стосуються середніх значень і дисперсій (ISO 3494-1976, IDT)Чинний з 01.10.2009
11ДСТУ ISO 3534-1:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей (ISO 3534-1:2006, IDT)Чинний з 01.01.2010
12ДСТУ ISO 3534-2:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика (ISO 3534-2:2006, IDT)Чинний з 01.01.2010
13ДСТУ ISO 3534-3:2005 Статистика. Словник термінів і позначення. Частина 3. Планування експерименту (ISO 3534-3:1999, IDT)Чинний з 01.07.2006
14ДСТУ ISO 3951-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за кiлькiсною ознакою. Методика та карти контролю за кiлькiсною ознакою вiдсоткової невiдповiдностi (ISO 3951:1989, IDT)Чинний з 01.07.2003. Скасований з 01.01.2012 р
15ДСТУ ISO 3951-3:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної перевірки партій, визначених межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ISO 3951-3:2007, IDT)Набуває чинності з 01.01.2012 р.