Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Технічний комітет стандартизації
"Застосування статистичних методів" (ТК 70)

Головна Структура ТК 70 Члени ТК 70 Розроблені НД Корисні посилання№ НДНазва НДСтан НД
1ДСТУ ISO 2854:2008 Статистичне опрацювання даних. Методи оцінювання та перевірки гіпотез про середні значення та дисперсії (ISO 2854:1976, IDT) Чинний з 01.01.2010
2ДСТУ ISO 2859-0-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 0. Вступ до системи вибiркового контролю за альтернативною ознакою (ISO 2859-0:1995, IDT)Чинний з 01.07.2003. Скасований з 01.07.2011
3ДСТУ ISO 2859-1-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 1. Плани вибiркового контролю, визначенi приймальним рiвнем якостi для послiдовного контролю партiй (ISO 2859-1:1999, IDT)Чинний з 01.07.2003
4ДСТУ ISO 2859-2-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 2. Плани вибiркового контролю, визначенi граничною якiстю для перевiрки iзольованих партiй (ISO 2859-2:1985, IDT)Чинний з 01.07.2003
5ДСТУ ISO 2859-3-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 3. Вибiрковi процедури з пропусками (ISO 2859-3:1991, IDT)Чинний з 01.07.2003
6ДСТУ ISO 2859-4:2004 Статичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 4. Методи оцінювання заявлених рівнів якості (ISO 2859-4:2002, IDT)Чинний з 01.01.2006
7ДСТУ ISO 2859-5:2009 Статистичний контроль. Вибірковий контроль за альтернативною ознакою. Частина 5. Система планів послідовного відбирання, індексованих межами прийняття якості (МПЯ) для послідовного вибіркового перевірення партій (ISO 2859-5:2005, IDT)Набуває чинності з 01.07.2011
8ДСТУ ISO 2859-10:2008 Статистичний контроль. Контроль за альтернативною ознакою вибірковий. Частина 10. Вступ до серії стандартів ISO 2859 щодо відбирання проб за альтернативною ознакою (ISO 2859-10:2006, IDT)Набуває чинності з 01.07.2011
9ДСТУ ІSO 3301:2006 Статистичне опрацювання даних. Порівняння двох середніх значень, отриманих у випадку парних спостережень (ISO 3301:1975 , IDT)Чинний з 01.01.2008
10ДСТУ ISO 3494:2007 Статистичне опрацювання даних. Потужність статистичних критеріїв, що стосуються середніх значень і дисперсій (ISO 3494-1976, IDT)Чинний з 01.10.2009
11ДСТУ ISO 3534-1:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 1. Загальні статистичні терміни та терміни теорії ймовірностей (ISO 3534-1:2006, IDT)Чинний з 01.01.2010
12ДСТУ ISO 3534-2:2008 Статистика. Словник термінів і познаки. Частина 2. Прикладна статистика (ISO 3534-2:2006, IDT)Чинний з 01.01.2010
13ДСТУ ISO 3534-3:2005 Статистика. Словник термінів і позначення. Частина 3. Планування експерименту (ISO 3534-3:1999, IDT)Чинний з 01.07.2006
14ДСТУ ISO 3951-2001 Статистичний контроль. Вибiрковий контроль за кiлькiсною ознакою. Методика та карти контролю за кiлькiсною ознакою вiдсоткової невiдповiдностi (ISO 3951:1989, IDT)Чинний з 01.07.2003. Скасований з 01.01.2012 р
15ДСТУ ISO 3951-3:2009 Статистичний контроль. Процедури вибирання для перевірки за кількісною ознакою. Частина 3. Плани подвійного вибирання для послідовної перевірки партій, визначених межею прийняття якості. Загальні технічні вимоги (ISO 3951-3:2007, IDT)Набуває чинності з 01.01.2012 р.