Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Завдання для самостійної роботи.

Шановні студенти!

Надсилайте свої роботи на адресу statisticsmm@gmail.com, тему відформатуйте тему наступним чином:
[Курс], [Викладач], [Предмет], [Призвіще] Назва роботи

Наприклад:
[4 курс], [Голомозий В.В.], [Регресійний аналіз], [Іванов В.В.] задача №3

1курс_магістри_Mathematics_II.Game_Theory.zip

1курс_магістри_Mathematics_II.rar

1курс_магістри_Дослідження_Операцій.zip

1курс_магістри_Методика_викладання_статистики.rar

1курс_магістри_моделі_виживання.zip

1курс_магістри_стат_методи.zip

1курс_статистики_фінансовий_аналіз.zip

1магістри_акт_і_стат_Непараметрична_статистика.rar

2курс_Дискретні_ймовірнісні_простори.zip

3курс_Теорія_Вибору.zip

3курс_методи_економічних_обчислень.zip

3курс_стат_Комп_статистика.rar

4курс_Актуарна_математика.zip

4курс_Теорія_страхового_та_фінансового_ризику.zip

4курс_математика_тв_Додаткові_розділи_мат_статистики.rar

4курс_регресійний_аналіз.zip

Мат_мет_макроекон_теор_прог_завдання_для_ср.doc

Науковий семінар 4 к.математики -Мішура.zip

Самостійна робота.docx

Статистика випадкових процесів-Мішура.zip

Теорія випадкових процесів-Мішура.zip

вейвлет-аналіз, 4 курс, математики, Козаченко.zip

вейвлет-аналіз, статистики 4 курс, Козаченко.zip