Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

Магістерська програма 8.04020101 «Математика», спеціалізація «Теорія ймовірностей та математична статистика»

Спеціальність «Теорія ймовірностей та математична статистика» було започатковано в Київському університеті в 1958 році в рамках освітнього напряму «Математика».

Зараз ця спеціальність включає в себе наступні розділи: теорія ймовірностей, математична статистика, теорія випадкових процесів і полів, стохастичний аналіз, стохастичні диференціальні рівняння, актуарна та фінансова математика, криптоаналіз та криптографія, комп’ютерна статистика та деякі інші.

Нормативний термін навчання в магістратурі – 2 роки, форма навчання денна.
Вступати в магістратуру можуть бакалаври математики.
Випускник отримує кваліфікацію «Математик» та може займати зазначені первинні посади: Магістри математики також можуть працювати системними аналітиками, менеджерами, спеціалістами з IT-технологій, науковими співробітниками та викладачами математики, інформатики, імовірнісних дисциплін, математичної економіки, актуарних дисциплін в різноманітних державних та комерційних установах та організаціях.

Навчальна програма з двома роками навчання включає наступні нормативні дисципліни за чотирма циклами:

1. Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2. Цикл професійно-орієнтованої математичної та природничо-наукової підготовки
3. Цикл професійної та практичної підготовки
4. Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу та студента
Блок спеціальних курсів «Теорія ймовірностей та математична статистика» складається з наступних:
Студенти кваліфікаційного рівня «Магістр математики» протягом шести тижнів проходять педагогічну та протягом чотирьох – виробничу практику, складають державний іспит із математики та захищають магістерську дипломну роботу.

Назад до переліку

Магістерська програма 8.04020501 «Статистика» («Прикладна та теоретична статистика»)

Спеціальність «Статистика» було включено до навчального напряму «Математика» у 1996 році. З 2010 року виділено в окремий напрям.
Цю спеціальність представлено двома спеціалізаціями: «Фінансова та актуарна математика» та «Математична економіка і економетрика».
Випускники магістерської програми «Прикладна та теоретична статистика» одержують професійну кваліфікацію «Магістр статистики» після двох років навчання.
В переліку професій їй відповідає кваліфікація «Науковий співробітник-консультант (статистика)».
Випускники магістратури можуть займати зазначені первинні посади: Крім того, магістри статистики можуть працювати статистиками, системними аналітиками, експертами з ризику, науковими співробітниками та викладачами статистики, імовірнісних дисциплін та математики в різноманітних державних та комерційних організаціях.

Навчальна програма для магістрів з двома роками навчання включає наступні нормативні та спеціальні дисципліни за чотирма циклами:

1. Цикл професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки
2. Цикл професійно-орієнтованої математичної та природничо-наукової підготовки
3. Цикл професійної та практичної підготовки
4. Цикл дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу та студента
Блок спеціальних курсів «актуарна та фінансова математика» (забезпечує навчальний процес та випускає цих магістрів кафедра теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики) складається з наступних:
Блок спеціальних курсів «математична економіка» (забезпечує навчальний процес та випускає цих магістрів кафедра інтегральних та диференціальних рівнянь) складається з наступних:
Студенти кваліфікаційного рівня «Магістр прикладної та теоретичної статистики» протягом шести тижнів проходять педагогічну та протягом чотирьох – виробничу практику, складають державний іспит зі статистики та математики та захищають магістерську дипломну роботу.

Назад до переліку

Магістерська програма 8.04020102 «Актуарна i фiнансова математика»

Магістерська програма «Актуарна i фiнансова математика» була включена до навчального напрямку «Математика» у 2010 році.
Випускник отримує кваліфікацію «Актуарій» та відповідно до Класифікатора професій ДК003:2010 та Галузевого стандарту освіти вказаної спеціальності може займати зазначені первинні посади: Магістри зі спеціалізаціями «Актуарна i фiнансова математика» та «Математичні основи страхування і фінансів» можуть працювати актуаріями, системними та фінансовими аналітиками, експертами з ризику, менеджерами, науковими співробітниками та викладачами статистики та математики в різноманітних державних та комерційних організаціях.

Нормативний термін навчання в магістратурі – 2 роки, форма навчання денна. Навчальна програма «Актуарна i фiнансова математика» з двома роками навчання включає наступні нормативні та спеціальні дисципліни за трьома циклами:

1. Обов'язкові навчальні дисципліни
2. Дисципліни вибору вищого навчального закладу
3. Дисципліни вільного вибору студента
Блок спеціальних курсів «актуарна та фінансова математика» складається з наступних:
Блок спеціальних курсів «математичні основи страхування і фінансів» складається з наступних:
Студенти кваліфікаційного рівня «Магістр актуарної та фінансової математики» протягом шести тижнів проходять педагогічну та протягом чотирьох – виробничу практику, складають державний іспит зі статистики, актуарної та фінансової математики та захищають магістерську дипломну роботу.

Назад до переліку