Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯВиконавці науково-дослідної роботи "Еволюційні системи: дослідження аналітичних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей"

Підсумки виконання НДР 11БФ038-02 "Еволюційні системи: дослідження аналітичних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей"

Наукові дослідження кафедри теорії ймовірностей, математичної статистики та актуарної математики проводяться за наступними основними напрямами.

Теорія випадкових процесів, стохастичний аналіз та стохастичні диференціальні рівняння:
Статистика випадкових процесів та полів, прикладна статистика:
Стохастичні динамічні системи:
Граничні теореми теорії ймовірностей:
Фінансова математика:
Теорія ризику та актуарна математика: