Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

2013

міжнародний рік статистики!

СТАТИСТИКА:

наука

професія

спосіб мислення

"Ми живемо в світі цифр. Людство сьогодні продукує більше статистичної інформації, ніж будь-коли раніше. Це стосується всіх галузей науки, виробництва, охорони здоров'я, державної політики та багато іншого - скрізь потрібно аналізувати дані. Ви готові? Ви знаєте, яким висновкам довіряти, а які ставити під сумнів?

Кожен, хто хоче використовувати дані, щоб дізнатися, як влаштований світ, повинен мати статистичні знання. В обхід шляху немає! Приходьте до нас і ми навчимо вас цьому!

Після навчання по спеціальності "Статистика" наші випускники знаходять роботу не тільки як висококваліфіковані науковці та викладачі, що цінуються в Україні і закордоном, але й у приватному секторі економіки. Вони працюють в банках, страхових компаніях, соціологічних агенціях, маркетингових та консалтингових фірмах фінансовими аналітиками, ризик-менеджерами, актуаріями*, програмістами". (Ю.С. Мішура, завідувач кафедри ТІСАМ)

Кафедра теорії ймовірностей, статистики та акту-арної математики (ТІСАМ) є однією з провідних на факультеті, бере активну участь у міжнародних проектах та підтримує зв'язки з багатьма університетами світу. Кращі наші студенти мають змогу проходити стажування закордоном.

При кафедрі діє Навчальний центр для актуаріїв та фінансових аналітиків. Він забезпечує підготовку до здачі кваліфікаційних іспитів Британського інституту та факультету актуаріїв.

http://www.actuaries.univ.kiev.ua/uk

* Актуарій - це спеціаліст з математичної оцінки ризиків, які виникають у страховій справі та при розміщенні фінансових активів, розробник страхових продуктів.

Одним з революційних відкриттів ХХ ст. було усвідомлення того, що випадковість є невід'ємною властивістю явищ фізичного світу та людського суспільства, а не результатом помилок чи нерозуміння. Необхідність аналізу закономірностей, що виявляють себе через випадковість, привела до стрімкого розвитку математичних методів статистичного аналізу даних.

Завдяки роботам видатних статистиків К. Пірсона, Р. Фішера та ін., теоретичною основою статистики стала теорія ймовірностей, яка, в свою чергу, перетворилась на строгу математичну дисципліну у роботах Н. Вінера, А. Колмогорова, А. Хінчина.

Нині алгоритми математичної статистики використовуються в інформаційних технологіях, страховій справі, фінансовому аналізі, медико-біологічних дослідженнях. Без розуміння логіки статистичної аргументації неможливою стала робота юристів та філологів. Статистичні методи застосовуються на промислових виробництвах для управління якістю продукції, у маркетингу - для оцінки перспективних ринків, у психології - для дослідження індивідуального внутрішнього світу людей.

У ХХІ ст. потреби практики відкривають широке поле для роботи фахівців у галузях математичної, комп'ютерної та прикладної статистики. Такі спеціалісти повинні поєднувати глибокі знання математичних основ статистики з умінням збирати, аналізувати та інтерпретувати різноманітні реальні дані. Теоретичними основами статистики є теорія ймовірностей, теорія випадкових процесів та теорія ігор - математичні дисципліни, що займаються побудовою моделей випадкових явищ та дослідженням їх властивостей. Граничні теореми теорії ймовірностей часто допомагають передбачити, як розподіляться досліджувані об'єкти за значенням деякої числової характеристики.

Теоретичними основами статистики є теорія ймовірностей, теорія випадкових процесів та теорія ігор - математичні дисципліни, що займаються побудовою моделей випадкових явищ та дослідженням їх властивостей. Граничні теореми теорії ймовірностей часто допомагають передбачити, як розподіляться досліджувані об'єкти за значенням деякої числової характеристики.

Приклад. Результати виборів мера Москви у 2013р. По горизонталі - відсоток голосів поданих за кандидата на виборчій дільниці, по вертикалі - сума голосів поданих за цього депутата на дільницях з таким відсотком.

Чорними кривими позначено теоретичний розподіл Гаусса

Невідповідність закону Гаусса розподілу голосів на виборах президента Росії 2012р. стала аргументом звинувачення у масових фальсифікаціях результатів голосування.