Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Department of Probability Theory,
Statistics
and Actuarial Mathematics

Mechanics and Mathematics
faculty

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   

 
About the Department Recent and Upcoming Events

Майстер-клас «Фінанси. Аудит. Страхування», субота, 18.03.2017 р.


Під час семінару – майстер-класу випускники Київського національного університету (і не тільки) – практикуючі банкіри, аудитори, ризик-менеджери, актуарії, працівники інвестиційних та IT-компаній:
  • розкажуть про свої success & failing stories & lifehacks,
  • представлять міні-кейси, де зможете відчути власну фінансову інтуіцію,
  • дадуть поради, куди прямувати і скільки за це будете отримувати,
  • намагатимуться відповісти на Ваші запитання.
Семінар відбудеться 18 березня 2017 р., у суботу, початок об 11:00, в ауд. 22 механіко-математичного факультету

Участь безкоштовна, кількість місць обмежена, обов’язкова реєстрація за посиланням: https://goo.gl/unAUBa

Сторінка події у фб: https://www.facebook.com/events/519461491557738/


А чи знаєте ви, що за оцінкою СareerСast.com чотири математичні професії потрапили у топ-10 найперспективніших у 2016 році? Це:
  • аналітик даних (data scientist) - 1 місце,
  • статистик - 2 місце,
  • математик - 6 місце і
  • актуарій - 10 місце.
Високий попит на статистиків і аналітиків даних спричиняє постійне зростання потреби збирання і оцінювання величезних обсягів даних. Можливості для професіоналів, які пройшли підготовку в цих областях, величезні!
статистик

Броунiвський рух i реальний свiт, або як математика фiнансiв поєднала досягнення бiологiї, фiзики, економiки та iнших наук

Ю.С. Мiшура

Дуже цікаво проаналізувати, як досягнення самих рiзних наук: суто математики, бiологiї, фiзики, кiбернетики, вплинули на побудову математичної, а точнiше, стохастичної (вiд слова “стохастика”, що означає випадковiсть в самому широкому розумiннi) теорiї фiнансiв, тобто показати, як певна область математики, зокрема, теорiї ймовiрностей, що займається описом та аналiзом стохастичних об’єктiв, сполучається з найрiзноманiтнiшими феноменами, проявами оточуючої реальностi або з технiчними явищами. Розглянемо ту частину математики, яка є теоретичним пiдґрунтям прикладних застосувань, тобто ту частину математики, яка прагне створити адекватнi моделi iснуючих явищ. При цьому створена модель повинна допускати просте, але гнучке зображення за допомогою тих чи iнших математичних формул. Як тiльки гарну модель створено, далi розвиток iде у двох напрямках: по-перше, сама по собi починає розвиватися теорiя спорiднених та бiльш загальних моделей, i, по-друге, модель починає охоплювати все бiльше i бiльше застосувань, оскiльки приблизно однаковi закономiрностi проявляються i в фiзицi, i в фiнансовiй математицi, i в бiологiї, i в економiцi, i в клiматологiї, i навiть у деяких суспiльних науках. Тому одна i та ж модель або який-небудь її рiзновид може бути застосований в найрiзноманiтнiших областях.
Читати повну версію статті

Перегляньте відео викладачів, випускників та студентів мех-мату про перспективи та можливості застосування математики у сфері фінансів та економіки, страхування та інвестування.
Долучайтесь до групи: https://www.facebook.com/groups/actuary.ua/The department of Probability Theory, Statistics and Actuarial Mathematics at Kyiv University is one of the top statistical departments in Ukraine. The department has a long record of excellence in teaching, research and consulting connected with challenging applications of statistics, particularly in insurance, finance, and economics. The department is the largest in the country in terms of undergraduate numbers and places on courses are amongst the most sougth after. Wide-ranging degree programmes with an excellent teaching quality assessment rating are offered. The department runs a lively programme for PhD where teaching and research are well integrated. The department has an internationally recognized record of academic research by faculty with wide ranging interests in theoretical and applied fields.

2017-04-03
Department Scientific seminar
Iryna Savych
Asymptotic properties of Koenker-Bassett estimators of a nonlinear regression parameter under strongly dependent random noise
14:15 in room 505.

2017-04-04
XV International Scientific - Practical Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists
"Shevchenkivska Vesna – 2017: Mathematics, Statistics and Mechanics"
2017 April 04-08

2017-04-24
Department Scientific seminar
R. Yamnenko
Some properties of extremal functionals of Orlicz processes
14:15 in room 505.